Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving.

Minimalt inngrep, kort anleggstid og liten rigg/arbeidsplass. Metoden egner seg godt for store dyp, svært bløte masser, våtmarksområder og områder belagt med strenge restriksjoner.
Perfekt for boring under elver, bekker, myr, veier, opparbeidede arealer. Vi borer normalt sett rørdimensjoner fra Ø 40mm og opp til Ø 250mm. Det kan også trekkes flere rør samtidig såfremt dimensjonene ikke blir for store for opprummeren.

Dette bildet her er fra en boring på Vear i stokke for ny høyspent trasè. Boringen er utført ifb. med kryssing av FV 303.

Riggen vår er av typen TerraJet 2808 S

Det blir brukt bentonittvæskeblanding ved boring. Dette for å få ned friksjon, og for å transportere ut overskuddsmasser.

 

 

 

 

Dette bildet er rett før vi starter tilbaketrekking av rør under veien. Tilbaketrekking av 2x Ø160mm rør.