Din spesialist på kabelfremføring

☎ 33 33 81 89

graving@mikkelsen-mikkelsen.no

Graving

Trenching

Styrt boring

Fiberblåsing

Vi utfører også:

Massetransport

Kranoppdrag med lastebil

Trenching

Fuging

Styrt boring

Pressing

Fiberblåsing

Subbing

Pløying

Innmåling med GPS

Sonding av rør

Kabelpåvisning

Kjerneboring

Arbeidsvarsling

  • Varslingsplaner
  • Skilting
  • Lysregulering
  • Trafikkdirigering