Din spesialist på kabelfremføring

☎ 33 33 81 89

graving@mikkelsen-mikkelsen.no

Graving

LES MER

Trenching

LES MER

Styrt boring

LES MER

Fiberblåsing

LES MER

Vi utfører:

Massetransport

Kranoppdrag med lastebil

Trenching

Fuging

Styrt boring

Pressing

Fiberblåsing

Subbing

Pløying

Innmåling med GPS

Sonding av rør

Kabelpåvisning

Kjerneboring

Arbeidsvarsling

  • Varslingsplaner
  • Skilting
  • Lysregulering
  • Trafikkdirigering