Mikkelsen & Mikkelsen ble etablert i 2005

35 Ansatte

Spesialfelt kabelfremføring

Våre maskiner

2 Hjulgravere (11 tonn)
9 Beltegravere (8 tonn)
1 Minigraver (2 tonn)
1 Beltegraver (25 tonn)
5 Hjullastere
2 Mindre planbiler
– 1med kran
2 Traktorer
3 Tippbiler og 1 henger
2 Krokbiler
– 1 med fast kran og dumperkasse
– 1 med kranflak ,dumperkasse
– 6 containere (for avfall og lignende)
1 Borerigg for styrt boring
2 Trencher for microtrenching
4 Tineaggregater for bakke
1 Asfaltfres